ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ

ที่ทำงาน: 
85647
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ศูนย์ให้คำปรึกษาวิจัยและสถิติ
ที่ทำงาน: 
58650-1
โทรสาร: 
0-2218-5652
อีเมล: