ผศ. ดร. พรพิชยา กุวลัยรัตน์

ตำแหน่ง: 

รักษาการผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ

ที่ทำงาน: 
85870
โทรสาร: 
0-2218-5868
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
สำนักงานการรับรองมาตรฐาน
ชื่อ-นามสกุล: 
ที่ทำงาน: 
85868
85871
โทรสาร: 
0-2218-5868