ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

ตำแหน่ง: 

รองอธิการบดี

ที่ทำงาน: 
87052 ต่อ 115
โทรสาร: 
-
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.วชิรญาณ์ พงษ์ภักดี
ที่ทำงาน: 
87052 ต่อ 115
โทรสาร: 
-
อีเมล: