ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์

ตำแหน่ง: 

ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

โทรสาร: 
81116
ที่ทำงาน: 
81099 ต่อ 104
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.อรทัย อารีวงษ์
ที่ทำงาน: 
81116
โทรสาร: 
81116
อีเมล: