ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ

ตำแหน่ง: 

ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก

โทรสาร: 
81086
ที่ทำงาน: 
81086 # 331
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นายสันติ เจริญผล
ที่ทำงาน: 
81086
โทรสาร: 
81086
อีเมล: