รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา

ตำแหน่ง: 

ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

ที่ทำงาน: 
84445
โทรสาร: 
84440
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.กนกวรรณ หาญณรงค์
ที่ทำงาน: 
84441
โทรสาร: 
84440