สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
88160 0-2254-4259
88160
http://www.arri.chula.ac.th arri@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ 85391 0-2254-4259 ajcharaporn.p@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร 85405 0-2254-4259 pramot.s@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.วีณา เคยพุดซา 89401 0-2254-4259 kweena@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ
สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตเกาะสีชัง

อ.ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 038-216-198 038-216-350 nilnaj.c@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

น.ส.พรวิภา คงแจ้ง 88168 0-2254-4259 pornwipa.k@chula.ac.th

งานงบประมาณและแผน

นายสมบุญ บุญดีกุล 88162 0-2254-4259 somboon.b@Chula.ac.th

งานสารบรรณ/การเจ้าหน้าที่

น.ส.พรวิภา คงแจ้ง 88168 0-2254-4259 pornwipa.k@chula.ac.th

งานการเงิน

น.ส.ชลิดา อยู่บุรี 88160 0-2254-4259 chalida.y@chula.ac.th

งานบัญชี

น.ส.รสรินทร์ จันทร์เจริญ 88160 0-2254-4259 rossarin.c@chula.ac.th

งานบริการวิชาการวิจัย/งานประกันคุณภาพ

น.ส.กนกวรรณ เกียรติเสวี 88161 0-2254-4259 kanokwan.k@chula.ac.th

งานพัสดุ

นางบุญตา คำดี 88160 0-2254-4259 iboonta@chula.ac.th

ธุรการสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตเกาะสีชัง

นางพาฝัน เกตุแก้ว 038-216-198 038-216-350 pafan.k@chula.ac.th

ห้องนักวิจัย

... 88175 0-2254-4259
ปรับปรุงล่าสุด: 13 มิถุนายน, 2018 - 11:14