นางพาฝัน เกตุแก้ว

ตำแหน่ง: 

ธุรการสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตเกาะสีชัง

ที่ทำงาน: 
038-216-198
โทรสาร: 
038-216-350
อีเมล: