ผศ.ดร.คารินา โชติรวี

ตำแหน่ง: 

ศูนย์การแปลและ
การล่ามเฉลิมพระเกียรติ

ที่ทำงาน: 
84634
โทรสาร: 
84634
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.ณัฐกานต์ จินดาบริรักษ์
ที่ทำงาน: 
84634
โทรสาร: 
84634
อีเมล: