ผศ.ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาศิลปการละคร

ที่ทำงาน: 
84798
โทรสาร: 
84803
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.ลาวัลย์ อิ่มเงิน
ที่ทำงาน: 
84802
โทรสาร: 
84803
อีเมล: