คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

โทรศัพท์กลาง: 
81032
โทรสาร: 
81032