ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
02-218-3018-9
โทรสาร: 
02-218-3019