ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์กลาง: 
85275
โทรสาร: 
85275