นายพิเชษฐ ผัดผล

ตำแหน่ง: 

รองหัวหน้ากลุ่มงานจัดการพื้นที่น่าน

ที่ทำงาน: 
054-600050-3 ต่อ 107
778200 (เบอร์ภายในจุฬาฯ)
โทรสาร: 
054-600050-3 กด 140
อีเมล: