ผศ.ดร.พนม คลี่ฉายา

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์

ที่ทำงาน: 
82163
โทรสาร: 
82130
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.วิยดา แซ่ลิ้ว
ที่ทำงาน: 
82163
โทรสาร: 
82130