ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

ที่ทำงาน: 
82182
โทรสาร: 
82182
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.สมใจ วิเชียรชม
ที่ทำงาน: 
82182
โทรสาร: 
82182