ผศ.ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิตร

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง

ที่ทำงาน: 
82150
โทรสาร: 
82150
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางสาวกนกพร คีรีประสพทอง
ที่ทำงาน: 
82150
โทรสาร: 
82150