ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ

ที่ทำงาน: 
82140
โทรสาร: 
82142
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นางรัชนี นงพยัคฆ์
ที่ทำงาน: 
82140
โทรสาร: 
82142