ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสถาบัน (ฝ่ายไทย)

ศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 84885 84885 kingkarn.t@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสถาบัน (ฝ่ายจีน)

ศ.ฟู่ เจิง โหย่ว 84915 84915 fuzy@pku.edu.cn
ปรับปรุงล่าสุด: 22 สิงหาคม, 2018 - 09:55