นางสาวภทรพร ภูมิมา

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการฝ่ายการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง

ที่ทำงาน: 
0-2218-0169
โทรสาร: 
0-2218-3389
อีเมล: