นางสาวปฏิมา ไป่เขียว

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

โทรสาร: 
83700
ที่ทำงาน: 
84451
อีเมล: