นางนารี เชิญขวัญมา

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้า

ที่ทำงาน: 
87084
โทรสาร: 
0-2253-4066
อีเมล: