นางเกษร บูรณศักดิ์

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการตำราและห้องสมุด

ที่ทำงาน: 
87010-12
โทรสาร: 
0-2254-9600
อีเมล: