นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง: 

ห้องปฏิบัติการ(LAB)

ที่ทำงาน: 
80566
โทรสาร: 
80566