ผศ.น.สพ.ดร.ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ

ที่ทำงาน: 
02-2189540
02-2189431 ต่อ 218
โทรสาร: 
02-2189430
อีเมล: