นางสาวกิตตินาฏ ม่วงน้อยเจริญ

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์
พระตำหนักดาราภิรมย์ เชียงใหม่

ที่ทำงาน: 
053 299175
โทรสาร: 
053 298 061
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
งานธุรการและการเงิน
ชื่อ-นามสกุล: 
นางศิริลักษณ์ ครุฑเงิน
ที่ทำงาน: 
053 299175
โทรสาร: 
053 298 061