อาจารย์นพรัตน์ หวังในธรรม

ตำแหน่ง: 

ศิลปินแห่งมหาวิทยาลัย(นาฏศิลป์ไทย)

ที่ทำงาน: 
83634
โทรสาร: 
83634