-

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ที่ทำงาน: 
83553
0-2215-1991-2 ต่อ 27
โทรสาร: 
83551