นายประเสริฐ ชลวชิราภรณ์

ตำแหน่ง: 

พนักงานควบคุมการออกอากาศ

ที่ทำงาน: 
83970-4 #111/113
โทรสาร: 
02-2192007
อีเมล: