นางภัทรี จาดจีน

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต)

ที่ทำงาน: 
02-218-1241
อีเมล: