รศ. น.สพ. ดร.คณิศักดิ์ อรวีระกุล

ตำแหน่ง: 

คณบดีสำนักวิชาทรัพยาการการเกษตร

ที่ทำงาน: 
02-218-1220