ผศ. ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

ที่ทำงาน: 
86928
โทรสาร: 
86920
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ที่ทำงาน: 
86919
โทรสาร: 
86920
อีเมล: