ผศ.ดร.ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ที่ทำงาน: 
02 218 7666
โทรสาร: 
02 218 7667
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.จันทร์เลขา ภู่ทองคำ
ที่ทำงาน: 
02 218 7666
โทรสาร: 
02 218 7667
อีเมล: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.เกศกนก สุดปราง
ที่ทำงาน: 
02 218 7666
โทรสาร: 
02 218 7667
อีเมล: