-

ตำแหน่ง: 

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ที่ทำงาน: 
81053-4 ต่อ 227
โทรสาร: 
81105