ศูนย์อินเดียศึกษา
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83945 83946 http://www.isc.chula.ac.th isc@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

ผศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล 83945 83946 surat.h@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน

นายณัฐ วัชรคิรินทร์ 83945 83946 natha.v@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 22 มกราคม, 2016 - 16:30