ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ

ที่ทำงาน: 
3404
โทรสาร: 
0-2254-1931 ต่อ 15
อีเมล: