ครัวกรุงเทพ

ตำแหน่ง: 

ห้องอาหารสโมสรฯ

ที่ทำงาน: 
87031