---

ตำแหน่ง: 

รองผู้จัดการฝ่ายขาย

ที่ทำงาน: 
87032-4, 0-2252-7020
โทรสาร: 
0-2251-8648