...

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายนานาชาติและพันธกิจสากล