ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน อีเมล โทรสาร

ผู้อำนวยการศูนย์

ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 85275 suchinda.m@chula.ac.th 0-2218-5275

รองผู้อำนวยการศูนย์

รศ.ดร.สุกัญญา เจริญพร 85275 sjaroenporn@yahoo.com 0-2218-5275

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.ศกุณา พุทธพงศ์ 85275 sakuna.p@chula.ac.th 0-2218-5275

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.สุวิชาดา พันธ์ภูผา 85275 suwichada.p@chula.ac.th 0-2218-5275

สัตวแพทย์

นสพ.ธราธร เข็มทอง 85275 taratorn.k@chula.ac.th 0-2218-5275

สัตวแพทย์

สพญ.นัสจิรา บุญวงษ์ 85275 nusjira.b@chula.ac.th 0-2218-5275

เจ้าหน้าที่พัสดุ

น.ส.อรดี สัตยานุการ 85275 oradee.s@chula.ac.th 0-2218-5275