นางสาวสนธยาพร พรจินดา

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน

ที่ทำงาน: 
80230
โทรสาร: 
80225
อีเมล: