ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการด้านคุณภาพศูนย์บริการ
เทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม (UNIDO)

ที่ทำงาน: 
88394
88312
โทรสาร: 
0-2254-7279
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
สำนักงาน
ชื่อ-นามสกุล: 
นางราตรี ลี้จันทรากุล
ที่ทำงาน: 
88394
โทรสาร: 
0-2254-7279
อีเมล: