ผศ.ภญ.ดร.ร.ต.ท.หญิง ภูรี อนันตโชติ

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร

ที่ทำงาน: 
88386-90
โทรสาร: 
88391
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
สำนักงานภาค
ที่ทำงาน: 
88327
88386-90