ผศ.ภญ.ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวท
และเภสัชพฤกษศาสตร์

ที่ทำงาน: 
88358
โทรสาร: 
88357
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
สำนักงานภาค
ที่ทำงาน: 
88357
88355
โทรสาร: 
88357