ผศ.ภญ.ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง

ตำแหน่ง: 

หน่วยพิพิธภัณพ์สมุนไพร

ที่ทำงาน: 
88365
88441
โทรสาร: 
0-2218-8441
อีเมล: