ผศ.ภญ.ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี

ที่ทำงาน: 
88295
โทรสาร: 
88294
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
สำนักงานภาค
ที่ทำงาน: 
88294
88310
โทรสาร: 
88291