ผศ.ภญ.ดร. ร.ท.หญิง ภัสราภา โตวิวัฒน์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง
คณะเภสัชศาสตร์

ที่ทำงาน: 
88421
โทรสาร: 
0-2218-8427
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
สำนักงาน
ที่ทำงาน: 
88427
โทรสาร: 
0-2218-8427