นางพรรณี สระสม

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และจัดการขยะ

ที่ทำงาน: 
80115
โทรสาร: 
80324
อีเมล: