น.ส.ดวงดาว แสงจันทร์

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

ที่ทำงาน: 
0-2214-6492-7 ต่อ 222
โทรสาร: 
0-2214-6499
อีเมล: