นายสมัชชา บวรนิรมาณ

ตำแหน่ง: 

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล

ที่ทำงาน: 
83590 ต่อ 260
โทรสาร: 
83589
อีเมล: